Liên hệ

Vui lòng gửi thông tin theo form dưới đây

Ban tổ chức IKMC Việt Nam

Quỹ phát triển giáo dục IEG

  • 128 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

  • 098 1048228 / 093 625 5598

  • kangaroomath@ieg.vn

  • http://kangaroo-math.vn