Thông tin về các phương thức thanh toán


Quý vị phải công bố toàn bộ các phương thức thanh toán áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên website, kèm theo giải thích rõ ràng, chính xác để khách hàng có thể hiểu và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.
Chúng tôi nhận thanh toán sản phẩm/dịch vụ qua 02 hình thức

 • Thanh toán tiền mặt: Nộp tiền mặt tại trụ sở chính: Số 128 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
 • Thanh toán chuyển khoản: Chúng tôi nhận chuyển khoản qua 02 số tài khoản sau:
  • Số tài khoản 1:
   • Chủ tài khoản: CT TNHH QUY PHAT TRIEN GIAO DUC IEG
   • Số tài khoản: 0021000401539
   • Ngân hàng: TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh: Hà Nội
  • Số tài khoản 2:
   • Chủ tài khoản: Công ty TNHH Quỹ Phát triển Giáo dục IEG
   • Số tài khoản: 19134671571018
   • Ngân hàng: TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)Chi nhánh: Ba Đình
  • Sau khi khách hàng chuyển khoản thanh toán sản phẩm/dịch vụ, chúng tôi sẽ gửi lại email phản hồi xác nhận thanh toán thành công.