Thông tin về điều kiện giao dịch chung

a) Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý, nếu có:
Hiện tại, website kangaroo-math.vn đang cung cấp 03 dịch vụ/sản phẩm như sau.
Dịch vụ chương trình học toán online: khách hàng không bị giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý sử dụng.
Dịch vụ đăng ký tham gia Kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo: khách hàng chỉ đăng ký dự thi trong thời gian thông báo ( thông thường từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau hàng năm)
Mua sách theo hình thức “Đặt sách” qua website: khách hàng không bị giới hạn về thời gian, giới hạn phạm vi địa lý trong lãnh thổ Việt Nam.

b) Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này:
Dịch vụ chương trình học toán online: không áp dụng chính sách đổi trả sau khi khách hàng đã thanh toán thành công.
Dịch vụ đăng ký tham gia Kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo: không áp dụng chính sách đổi trả sau khi khách hàng đã thanh toán thành công.
Mua sách theo hình thức “Đặt sách” qua website: áp dụng hình thức đổi trả với trường hợp giao phát nhầm sách, sản phẩm phải chưa qua sử dụng, không ướt rách còn nguyên tem, mác hay niêm phong của nhà sản xuất.
Phương thức hoàn đổi: Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách đổi sản phẩm tại trụ sở chính. Khách hàng vui lòng gọi điện qua số hotline 0981048228 trước khi đến trụ sở đổi sản phẩm.
Sau khi khách hàng đã thanh toán thành công, chúng tôi sẽ không hoàn tiền dưới mọi hình thức.

c) Chính sách bảo hành sản phẩm, nếu có; Sau khi thanh toán sản phẩm/dịch vụ, chúng tôi sẽ gửi email hướng dẫn sử dụng, theo dõi quá trình dịch vụ và thông báo các thông tin cần thiết nếu có.

d) Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế nếu có: